Gå till innehåll

Digitalt skapande

{"X":0.1225,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Kursen digitalt skapande ska syfta till att du utvecklar kunskaper om digitala verktyg samt förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med hjälp av dessa.

Hitta på sidan

Kursens syfte och innehåll

Det kan handla om att framställa olika former av presentationer, till exempel en naturupplevelse eller en produkt. Vidare ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt etik i samband med digitalt skapande.