Gå till innehåll

Hälsa

{"X":0.1025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människors hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor samt förmåga att genomföra hälsofrämjande aktiviteter.

Hitta på sidan

Kursens syfte och innehåll

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som menas med hälsa och välbefinnande samt om de folkhälsopolitiska målen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hälsorelaterade levnadsvanor. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av ett hälsofrämjande sätt att leva.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika former av hälsofrämjande aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika aktiviteter påverkar människors hälsa och välbefinnande. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra hälsofrämjande aktiviteter.

Fältstudier, praktiskt arbete och ett problemorienterat arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges tillfälle att reflektera över och samtala om hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi samt arbetsmiljö och säkerhet.