Gå till innehåll

Sociologi

{"X":0.165,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Hitta på sidan

Den här kursen kan du inte läsa om du läser Samhällsvetenskapsprogrammet beteende, Samhällsvetenskapsprogrammet idrott och ledarskap, Samhällsvetenskapsprogrammet beteende räddning och säkerhet eller Barn och Fritidsprogrammet socialt arbete.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som är intresserad av "människan i samhället och samhället i människan", dvs. relationen mellan människan och samhället. Studieområden kan vara identitet, sexualitet, medier, familjeliv, ungdomskulturer, brottslighet, sociala rörelser, etnicitet, genus och social stratifiering men också hur och varför människors värderingar, relationer och handlingsmöjligheter kan se olika ut.

Kursens syfte och innehåll

Inom ramen för kursen kommer du förutom en teoretisk förståelse och bas också ges chansen att studera sociala processer, samband och fenomen i samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du som är intresserad av vidare studier på högskola och universitet inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området ges här en god förberedelse.