Gå till innehåll

Samhällsvetenskaps­programmet

{"X":0.25,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Är du intresserad av hur människan och samhället fungerar? Vill du lära dig mer om politik, media eller psykologi? Då är samhällsvetenskapsprogrammet rätt val för dig.

Hitta på sidan

Film: Film som kort beskriver samhällsvetenskapsprogrammet (tid 5:15 min)

Det här lär du dig på samhällsvetenskapsprogrammet

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sorterar och bearbetar information med källkritiska metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar också det svenska och utländska samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Inriktningar

På samhällsvetenskapsprogrammet finns tre olika inriktningar. På inriktningen beteendevetenskap kan du även välja mellan profilerna idrott och ledarskap eller räddning och säkerhet.

Beteendevetenskap

 • Du lär dig om människans utveckling, socialisering och samspel. Många kurser belyser hur människan påverkas av normer men också hur människors beteenden formar samhällsstrukturer. Du får djupare förståelse för hur människor agerar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap. På den här inriktningen kan du även välja mellan två profiler: "Idrott och ledarskap" samt "Räddning och säkerhet".

Om du väljer inriktning beteendevetenskap kan du även välja profilen Idrott och Ledarskap. Utmärkande för vår idrottsprofil är den starka gemenskap som uppstår när vi delar samma intressen och upplever äventyr tillsammans.

Inom profilen kan du läsa kurser som rör din egen idrottsutveckling, men som också kan vara nyttiga för dig som vill arbeta med idrottsrelaterade yrken i framtiden.

I årskurs 1 läser du samma ämnen som övriga samhällsprogrammet. År två kommer du att börja läsa de inriktningsämnen som är specifika för just din inriktning till exempel Kommunikation och Pedagogiskt ledarskap, År tre kommer du också att läsa tre olika fördjupningsämnen: Ledarskap och organisation, Humanistisk/samhällsvetenskaplig specialisering inriktad mot friluftsliv, och Idrott och hälsa 2. Dessutom läser du Naturkunskap 2 som ger särskild behörighet till vissa högskoleutbildningar.

Om du väljer inriktning beteendevetenskap kan du även välja profilen Räddning och Säkerhet. Profilen passar dig som vill läsa vidare till polis, brandman, sjuksköterska, väktare eller kriminalvårdare. Den passar också dig som vill jobba inom tull, försvar, kustbevakning eller sjöräddning.

Profilen ger dig en inblick i hur säkerhetsarbetet fungerar i samhället. Du får möjlighet att bredda dina kunskaper inom Folkhälsa, Skydd och säkerhet, samt samhällets räddningstjänst. Dessutom fokuserar en del av kurserna på vilken beredskap och organisation som finns för stora olycksscenarier såsom kärnkraftsolyckor, översvämningar, bränder och kemiska olyckor.

Undervisningsmomenten sker både praktiskt och teoretiskt bland annat i form av studiebesök, fallstudier, övningar och rollspel. Vårt mål är att i så stor utsträckning som möjligt samarbeta med olika institutioner som Polisen, Räddningstjänsten, Försvarsmakten med flera.

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Medier, information och kommunikation

 • Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning. Du lär dig hur användande av medieteknik kan förmedla budskap på ett intresseväckande sätt, både praktiskt och i teorin. Du har tillgång till modern teknisk utrustning. Du kommer bland annat att få lära dig hur du bäst sprider ett budskap från idé till färdig produkt på ett intresseväckande sätt. Inriktningen medier, information och kommunikation ger dig en bred behörighet för att studera vidare på högskola och universitet. Oavsett vilket jobb inom media du tänker dig i framtiden är en samhällsvetenskaplig grund viktig.

Samhällsvetenskap

 • Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder. Du som väljer den samhällsvetenskapliga inriktningen kommer att läsa mycket samhällskunskap, svenska, historia och fortsättningskurs i religion med mera. Den passar därför dig som gillar att läsa, skriva, diskutera, följa nyheter, läsa om historiska händelser och besöka historiska platser. Du får även kunskap om internationella relationer. Naturligtvis läser du också andra ämnen som hänger ihop med en allmän och bred utbildning såsom engelska, naturkunskap, språk, geografi och matematik.

Det här kan du jobba med i framtiden

Det finns olika alternativ på yrken som kan vara möjliga för dig att arbeta vidare med efter fortsatta studier. Till exempel:

Beteendevetenskap

 • Socionom
 • Psykolog
 • Polis
 • Lärare
 • Brandman
 • Sjuksköterska
 • Väktare

Medier, information och kommunikation

 • Kommunikatör
 • Fotograf
 • Grafisk formgivare
 • Redigerare/filmklippare
 • Regissör
 • PR-ansvarig
 • Journalist

Samhällsvetenskap

 • Lärare
 • Förskollärare
 • Beteendevetare
 • Forskare
 • Human Resources (HR)
 • Psykolog
 • Samhällsplanerare

Kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU)

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kan kombineras med nationell idrottsutbildning (NIU).

Gymnasiearbete

I slutet av programmet gör du ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet (pdf) Länk till annan webbplats.

Behörighet till studier efter programmet

Det är viktigt att planera dina studier om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.