Gå till innehåll

Film- och tv-kunskap

Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm.

Den här kursen kan du inte läsa om du läser Estetisk bild och teater.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som vill lära dig mer om film- och tv-historia. Du får kunskaper om fiktionsfilm och dokumentärt berättandeestetik. I kursen läggs stort fokus på resonemang, tolkning och analys av filmer för att förstå film och filmskapande. Under kursens gång kommer du att få lära dig begrepp, verktyg och metoder för att analysera och resonera om film.

Kursens syfte och innehåll

Film- och tv-historia, Fiktionsfilm och dokumentärt berättande, Film- och tv-genrer, Film och samhälle, Filmverk och filmskapande, Tolkning och analys.