Gå till innehåll

Film- och tv-kunskap

{"X":0.2,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Film som medium är över 125 år gammalt. Det är en konstform som berör och skapar starka känslor för alla åldrar. Vissa filmer skapar debatt, upprör och förmedlar samhällskritik, medan andra främst fungerar som underhållning, feel good och inspiration.

Hitta på sidan

Den här kursen kan du inte läsa om du läser Estetisk bild och teater.

Det här lär du dig på kursen

I den här kursen kommer du att få lära dig mer om filmen som medium och om dess historiska utveckling. viktigt är att också få förståelse för hur filmen förhåller sig till den allmänna samhällsutvecklingen. Ämnet spänner över nationella och internationella kulturströmningar med betoning på den västerländska utvecklingen. Du kommer att få verktyg för att analysera och prata om film på förhoppningsvis nya sätt.

I kursen ingår självklart att titta på mycket film av olika typer från olika tidsperioder. Observera att kursen är teoretisk och att det förväntas av dig att du är aktiv i diskussioner samt att du ska göra analytiska uppgifter kopplat till olika filmer.

Kursens syfte och innehåll

Film- och tv-historia, Fiktionsfilm och dokumentärt berättande, Film- och tv-genrer, Film och samhälle, Filmverk och filmskapande, Tolkning och analys.