Gå till innehåll

Naturguidning

Ämnet naturguidning behandlar hur olika natur- och kulturmiljöer kan användas för rekreation, naturupplevelser och aktiviteter av skilda slag. En kombination av kunskaper om naturen, om växter och djur, friluftsliv, ledarskap och turism är en förutsättning för arbete med naturguidning i olika sammanhang.

Hitta på sidan

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som tycker om att vara utomhus i alla väder och vill lära dig guida andra i naturen.

Kursens syfte och innehåll

Du lär dig mer om olika arter, hur man klarar sig utomhus, om allemansrätten och hur du får andra att trivas i naturen.