Gå till innehåll

Dansteknik 1

{"X":0.0925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Undervisningen i ämnet dansteknik ska syfta till att eleverna utvecklar fysiska färdigheter i och ett konstnärligt förhållningssätt till dansteknik.

Hitta på sidan

Den här kursen kan du inte läsa om du har läst ES-Dans.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som gillar att dansa och vill utveckla din dansteknik och som har intresse för dans, med eller utan förkunskap.

Kursens syfte och innehåll

Dansteknik är till sin karaktär konstnärligt och innefattar träning i olika genrer och stilar inom scenkonstnärlig dans. Ämnet innefattar även hälsoaspekter med anatomi och träningslära och den delen av ämnet är till sin karaktär delvis naturvetenskaplig. Förmåga att använda begrepp och vokabulär inom olika dansgenrer och träningsmetoder både praktiskt och teoretiskt samt övningar i danshistoria som kopplas till undervisande genre och stil.