Gå till innehåll

Mental träning

{"X":0.0,"Y":0.036666666666666667,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

 I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Hitta på sidan

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som är intresserad av hur huvudet påverkar prestationer. Du som exempelvis vill kunna göra bättre idrottsresultat/prestationer genom tankens kraft.

Kursens syfte och innehåll

En kurs som tar avstamp i dig själv och din situation. Kanske behöver du hjälp med stress, planering eller bara att prestera bättre inom ett visst område; kanske behöver du hjälp med att boosta din självkänsla? Kursen mental träning handlar om hur vi uppfattar omvärlden och stress påverkar vår prestation och vårt mående.