Gå till innehåll

Livsplan, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

{"X":0.33,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Ämnet kan omfatta många olika akademiska discipliner, till exempel filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, medier och kommunikation, nationalekonomi, psykologi, språk, språkvetenskap och statsvetenskap.

Hitta på sidan

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som vill lära dig hur du gör en livsplan utifrån viktiga livskategorier och hur du kan använda den för att skapa det liv du vill ha. Kursen hjälper dig att se hur det du lär dig i gymnasiet kan bidra till din personliga utveckling.

Kursens syfte och innehåll

I kursen "livsplaner" får du lära dig hur man kan göra en livsplan med visioner, mål och strategier. Här tittar vi på hur allt det du lär dig i de olika ämnena i skolan kan hjälpa dig att förverkliga det liv du vill ha. När du har gått igenom kursen har du tagit fram en egen livsplan utifrån 14 olika livskategorier och lärt dig olika metoder och strategier för att skapa det liv du vill ha.