Gå till innehåll

Ekonomiprogrammet

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Kunskaper om ekonomi är viktiga för oss alla för att vi ska kunna ta ställning i samhällsfrågor, hantera vår privatekonomi och driva företag. Du får aktuella, verklighetsnära och allmänbildande kunskaper i att tänka ekonomiskt.

Hitta på sidan

Film: Film som kort beskriver ekonomiprogrammet (tid 4:52 min).

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur du startar, driver och utvecklar företag.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan eller universitet.

Två olika inriktningar

Ekonomi

 • Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag.

Juridik

 • Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Du får mycket bra inblick i hur ett företag fungerar och kan pröva på att starta och driva ett företag under ett år i kursen entreprenörskap och företagande.

På programmet söker, analyserar och värderar du information källkritiskt. Du utgår från samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Det utvecklar din förmåga att resonera ur olika perspektiv och dra slutsatser och argumentera utifrån centrala begrepp, teorier och modeller.

Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

{"X":0.13,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Det här kan du jobba med i framtiden

Olika alternativ på yrken som kan vara möjliga för dig att arbeta vidare med efter fortsatta studier är till exempel:

 • Civilekonom
 • Jurist
 • Socionom
 • Psykolog
 • Lärare
 • Journalist
 • Polis
 • Ekonom
 • Entreprenör

Information om yrken

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du besöka ekonomiprogrammet?

Tillsammans med studie- och yrkesvägledare på din skola kan du boka in besök på våra program under särskilda tillfällen under läsåret. Information om datum och anmälningsformulär med mera hittar du på sidan "boka besök hos oss".

{"X":0.15,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Så är programmet upplagt

På ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • Engelska
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska eller Svenska som andraspråk.

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • Företagsekonomi
 • Juridik
 • Moderna språk
 • Psykologi.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning.

Inriktning juridik

De här ämnena är programfördjupning för dig som väljer inriktning juridik:

 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (100p) - Kursen inriktar sig mot kriminologi. Du kommer bland annat studera teorier till varför vissa människor begår brott, vilka som riskerar att återfalla i brott och vad som formar gängbrottslighet.
 • Retorik (100p)
 • Internationell ekonomi (100p)

Inriktning ekonomi

 • Företagsekonomi specialisering (100p)
 • Internationell ekonomi (100p)
 • Marknadsföring eller redovisning (100p)

Du kan också välja kurser i ämnen som samhällskunskap, matematik, engelska och moderna språk. Kurser i matematik ökar din behörighet till högskolan. Kurserna i moderna språk kan ge dig värdefulla meritpoäng vid ansökan till högskolan.

Kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU)

Ekonomiprogrammet kan kombineras med nationell idrottsutbildning (NIU).

Individuellt val

Du har även individuellt val där du väljer vad du vill läsa.

Gymnasiearbete

I slutet av programmet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för ekonomiprogrammet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vidare studier

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.