Gå till innehåll

Utbildningar

{"X":0.0925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Inom Kalmarsunds Gymnasieförbund finns ett mycket stort urval av nationella program, tillsammans med flera inriktningar och profiler. På Stagneliusskolan kan du välja mellan fyra olika utbildningar med flera inriktningar och profiler.

Hitta på sidan

Högskoleförberedande program

Yrkesprogram

Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning erbjuds på några yrkesprogram. När du går en gymnasial lärlingsutbildning läser du två dagar i veckan de gymnasiegemensamma ämnena i skolan. Veckans övriga tre dagar lär du dig yrket på en arbetsplats tillsammans med yrkesverksamma handledare. Efter tre år kan du nå samma mål som om du läst hela din utbildning i skolan och har du lyckats i dina studier och har uppnått examensmålen så kommer du också att erhålla ett examensbevis. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

AST-enheten

Vi har även en resursenhet för elever med en diagnos inom autismspektrumtillstånd.

Vi erbjuder följande program på AST-enheten:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning media
  • Handel- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service
  • Individuellt alternativ

Besök våra program

Två veckor på hösten och två veckor på våren har man möjlighet att besöka våra program genom att skugga en elev. Vi annonserar här på hemsidan vilka veckor som är aktuella, här finns också anmälningsformulär som man fyller i.

Studievägledning inför gymnasievalet

Studie- och yrkesvägledaren informerar om gymnasieskolan och de program du är intresserad av. Vi kan hjälpa dig att planera och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så bra val till gymnasieskolan som möjligt.