Gå till innehåll

Utbildningar

Inom Kalmarsunds Gymnasieförbund finns ett mycket stort urval av nationella program, tillsammans med flera inriktningar och profiler. På Stagneliusskolan kan du välja mellan fyra olika utbildningar med flera inriktningar och profiler.

Högskoleförberedande program

Yrkesprogram

Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning erbjuds på några yrkesprogram. När du går en gymnasial lärlingsutbildning läser du två dagar i veckan de gymnasiegemensamma ämnena i skolan. Veckans övriga tre dagar lär du dig yrket på en arbetsplats tillsammans med yrkesverksamma handledare. Efter tre år kan du nå samma mål som om du läst hela din utbildning i skolan och har du lyckats i dina studier och har uppnått examensmålen så kommer du också att erhålla ett examensbevis. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

AST-enheten

Vi har även en resursenhet för elever med en diagnos inom autismspektrumtillstånd.

Vi erbjuder följande program på AST-enheten:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning media
  • Handel- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service
  • Individuellt alternativ

Besök våra program

Välkommen att besöka våra program vecka 13-14 under våren 2023.
Ansökan om ett skuggningsbesök görs genom google-formulären som ligger under respektive program senast den 18 mars 2023. Invänta sedan återkoppling från våra studie- och yrkesvägledare, besked ges senast den 23 mars.

Studievägledning inför gymnasievalet

Om du vill prata med en studie- och yrkesvägledare inför ditt val till gymnasiet kan du höra av dig till någon av oss här på Stagg eller prata med vägledaren på din skola.

Studie- och yrkesvägledaren informerar om gymnasieskolan och de program du är intresserad av. Vi kan hjälpa dig att planera och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så bra val till gymnasieskolan som möjligt.