Gå till innehåll

Om oss

{"X":0.1525,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Stagneliusskolan är en traditionsrik skola med rötter i 1600-talets gymnasium i Kalmar. Idag har vi cirka 1300 elever. Skolbyggnaden är vackert och centralt belägen vid Fredriksskanskanalen, ritad av Ragnar Östberg och byggd 1933. Den har idag moderna undervisningslokaler med ett stort elevbibliotek och en egen gymnastikbyggnad.

Hitta på sidan

På Stagneliusskolan har vi också en mycket välutbildad och kompetent personal. Genom kontinuerlig kompetensutveckling ser vi till att vår personal följer med i den senaste utvecklingen inom respektive ämnesområde.

På skolan finns en väl utbyggd elevhälsa där skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog/speciallärare ingår.

Du kommer att gå på en skola som är inriktad på internationella inslag i utbildningen, genom exempelvis ett stort språkutbud och genom internationella kontakter som ger dig ett globalt perspektiv på din omvärld.

Vi vill stimulera dig till ett projektinriktat, granskande, kommunikativt och självständigt arbetssätt. Vi vill aktivera dig till elevinflytande. Genom kreativt skapande och kulturupplevelser vill vi utveckla dig som elev.

På Stagneliusskolan vill vi ge dig förutsättningar för att styra ditt liv till en hållbar framtid och global omvärld. Vi ger dig verktyg att bidra till såväl ekonomisk, ekologisk som socialt hållbar utveckling.

{"X":0.0,"Y":0.0033333333333333335,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

På Stagneliusskolan skapar vi möjligheter

En utbildning hos oss ger dig många valmöjligheter i framtiden. Med en examen från Stagneliusskolan är du väl förberedd för yrkeslivet eller för att plugga vidare.

Vi tror på kraften hos varje elev

Hos oss får du utrymme att växa som individ tillsammans med klasskompisar och lärare. Under dina tre år hos oss vill vi utmana dig att växa kunskapsmässigt och som människa.

Det du som är huvudpersonen

Här finns en stor kunskap och glädje som vi gärna delar med dig. Vi ger dig tryggheten och de verktyg du behöver för att forma din egen framtid.

Pedagogisk helhetsidé Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi är en del av Kalmarsunds gymnasieförbund

Stagneliusskolan är en av tre gymnasieskolor inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Skolorna är Stagneliusskolan, Jenny Nyströmskolan (inklusive Anpassad gymnasieskola) och Lars Kaggskolan. Förbundet är ett kommunalförbund som bildades den 1 juli 1995 av medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Förbundets uppgift är att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning.