Gå till innehåll

Elevhälsa

{"X":0.0,"Y":0.036666666666666667,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

I Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhet ingår elevhälsoarbete. Elevhälsan arbetar för att ge gymnasieeleverna det stöd de behöver under sin gymnasietid.

Hitta på sidan

I elevhälsan hos Kalmarsunds gymnasieförbund ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog. På varje gymnasieskola finns det EHT-team.

Elevhälsans organisation på Stagneliusskolan

Elevhälsan är indelad i fyra team där även rektorer samt studie- och yrkesvägledare ingår. Vi arbetar gemensamt och tillsammans med skolans lärare för din trygghet, välbefinnande och att du får det stöd du behöver under din studietid hos oss.

Hos oss skolkuratorer kan du få samtalsstöd oavsett om det handlar om ditt eget mående, om skolan, familjen eller andra relationer. Vi har tystnadsplikt.

Vår målsättning är att du ska lyckas med dina studier och må bra. Tillsammans med övrig personal arbetar vi för att skolan ska ge dig bästa möjliga förutsättningar för det. Vi är också aktiva i skolans arbete med trygghet och likabehandling.

Vi kan ge råd gällande stipendier och studieekonomi. Vi kan också hjälpa dig att hitta vägar till andra stödkontakter och myndigheter.

Vi som specialpedagoger har som främsta arbetsuppgift att arbeta för att göra alla våra elevers lärmiljö tillgänglig. Vi arbetar nära övriga kompetenser i elevhälsan, rektor, skolsköterska, skolkurator och studie- och yrkesvägledare, samt tillsammans med all personal på skolan.

Vi arbetar med specialpedagogiska insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Insatserna kan vara främjande, vilket kan innebära att identifiera och sprida goda exempel. Det kan också handla om förebyggande eller åtgärdande insatser.

Självklart är ni som elever och vårdnadshavare välkomna att höra av er till oss.

Till oss skolsköterskor är du välkommen med frågor, funderingar och problem, som rör både kropp och själ.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Samtliga elever erbjuds i åk 1 ett individuellt hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår ifrån ett frågeformulär som eleven fyller i enskilt. Frågorna berör elevens levnadsvanor och omfattar bl.a. mat – motion – sömnvanor. Vi tar även upp trivsel i skolan, fritidsintressen samt tankar omkring sexualitet, alkohol, tobak och droger.

  • Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskorna.
  • Skolpsykologen arbetar förbundsövergripande.
  • Skolsköterskor, läkare och psykolog har tystnadsplikt.

Studie- och yrkesvägledning

Välkomna till oss om du har frågor kring dina studier, vägledning om utbildningar, yrken och den aktuella arbetsmarknaden.

Gymnasist - att hantera livet i gränsen mellan ungdom och vuxen

Läs elevhälsans broschyr om råd och tips inför gymnasietiden.

Broschyren finns också översatt till följande språk:
The brochure is translated into the following languages:

Ergonomi - variera din arbetsställning

Behåll din goda fysik, undvik smärta och öka koncentrationen genom att använda tipsen om variation, vinkel och rörelse.

Vår kropp - muskler och hjärna - är inte anpassad för stillasittande och ständigt skärmtittande. Behåll din goda fysik, undvik smärta och öka koncentrationen genom att använda tipsen om variation, vinkel och rörelse.

Är du utsatt för våld?

Upplever du att någon annan är utsatt för våld? Eller utsätter du andra för våld? Det är viktigt att du har koll på dina rättigheter och vet om att det finns nära till stöd och hjälp om du upplever dig utsatt.

Viktigt att du alltid vet att du kan vända dig till din elevhälsa på skolan, socialtjänsten i din kommun eller polisen. Akuta situationer hänvisas alltid till polis.

Vi arbetar förbundsövergripande med elevhälsa

Stefan Regebro

Verksamhetschef och skolchef

Charlotte Blomqvist

Skolpsykolog och verksamhetschef EMI

Cecilia Vernersson

Samordnare för skolsköterskorna i förbundet. Skolsköterska på Jenny Nyströmskolan för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.