Gå till innehåll

Elevhälsan

I elevhälsan hos Kalmarsunds gymnasieförbund ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog.

Hitta på sidan

Skolsköterskor

Pija Lavås

Skolsköterska för Samhälle-Samhälle, Samhälle-Media, Försäljning och service samt AST-enheten

Helen Rehn

Skolsköterska för Ekonomiprogrammet

Wiola Larsson

Skolsköterska för Samhälle-beteende och profilerna Idrott och ledarskap och Räddning och säkerhet

Kuratorer

Daniel Boström

Kurator för Samhälle-Samhälle, Samhälle-Media, Försäljning och service samt AST-enheten

Daniel Ljungberg

Kurator för Samhälle-beteende och profilerna Idrott och ledarskap samt Räddning och säkerhet

Marinette Kindeland

Kurator för Ekonomiprogrammet

Speciallärare och specialpedagoger

Anette Hörvin (HN)

Specialpedagog för Ekonomiprogrammet

Anna Karlsson (KN)

Specialpedagog för Samhälle-Samhälle, Samhälle-Media, Försäljning och service samt AST-enheten.

Jessica Rejdvik

Specialpedagog för Samhälle-beteende och profilerna Idrott och ledarskap samt Räddning och säkerhet

Maria Persson (PA)

Speciallärare Matematik

Studie- och yrkesvägledare

Emma Wirell

Studie- och yrkesvägledare för Samhälle-Samhälle, Samhälle-Media, Försäljning och service samt AST-enheten

Cajsa Svensson

Studie- och yrkesvägledare för Samhälle-beteende och profilerna Idrott och ledarskap och Räddning och säkerhet

Sasa Sjanic

Studie- och yrkesvägledare för Ekonomiprogrammet

Skolläkare och skolpsykolog

  • Skolläkare
  • Skolpsykolog - Charlotte Blomqvist