Gå till innehåll

AST-enheten

AST-enhetens lärare finns på sidan "Lärare"

Anna-Karin Lundegårdh (LC)

Lärare, AST-enheten (Planerare för de nationella programmen)

Kristin Nilsson (NR)

Lärare, AST-enheten (Planerare för Introduktionsprogrammet)

Adresser

AST-enheten inriktning nationella program, på Campus Storken, "Norra"

Besöksadress: Stagneliusgatan 14C, 392 34 Kalmar
Telefon: 010-352 76 28, 072-466 73 15

AST-enheten inriktning individuella program, på Campus Storken, "Östra"

Besöksadress/leverans av paket: Stagneliusgatan 14D, 392 34 Kalmar
Telefon: 010-352 76 51, 072-466 72 03