Gå till innehåll

Krisgrupp

Stagneliusskolans krisgrupp.

Michael Grenstadius (G)

Rektor med ansvar för Försäljning och service, NIU-utbildningen, Elevhälsan och biblioteket

Jenny Alvunger (A)

Programrektor för Samhälle-beteende och profilerna Idrott och ledarskap och Räddning och säkerhet

Lena Johansson (J)

Programrektor för Ekonomiprogrammet

Mari Bredman (B)

Programrektor Samhälle-Samhälle, Samhälle-Media samt AST-enheten

Pernilla Jernold

Planeringschef

Vakant

Förbundsvaktmästare

Pija Lavås

Skolsköterska för Samhälle-Samhälle, Samhälle-Media, Försäljning och service samt AST-enheten

Helen Rehn

Skolsköterska för Ekonomiprogrammet

Wiola Larsson

Skolsköterska för Samhälle-beteende och profilerna Idrott och ledarskap och Räddning och säkerhet

Daniel Boström

Kurator för Samhälle-Samhälle, Samhälle-Media, Försäljning och service samt AST-enheten

Daniel Ljungberg

Kurator för Samhälle-beteende och profilerna Idrott och ledarskap samt Räddning och säkerhet

Marinette Kindeland

Kurator för Ekonomiprogrammet

Inger Svensson

Skoladministratör