Gå till innehåll

Skolledning

Michael Grenstadius (G)

Rektor med ansvar för Försäljning och service, NIU-utbildningen, Elevhälsan och biblioteket

Jenny Alvunger (A)

Programrektor för Samhälle-beteende och profilerna Idrott och ledarskap och Räddning och säkerhet

Mari Bredman (B)

Programrektor Samhälle-Samhälle, Samhälle-Media samt AST-enheten

Lena Johansson (J)

Programrektor för Ekonomiprogrammet

Pernilla Jernold

Planeringschef

Ämnesansvarig

Ämne

Ansvarig Rektor/Programrektor

Ekonomiämnen

Michael Grenstadius

Engelska

Mari Bredman

Filosofi och religion


Handelsämnen


Historia


Idrott


Matematik (inklusive projekt)


Mediaämnen (bild)

Mari Bredman

Moderna språk (inklusive projekt)

Mari Bredman

Naturkunskap och geografi

Michael Grenstadius

Psykologi


Samhällskunskap


Svenska