Gå till innehåll

Skolledning

Michael Grenstadius (G)

Rektor för Stagneliusskolan med ansvar för Försäljning och serviceprogrammet, NIU-utbildningen, Elevhälsan och Biblioteket

Jenny Alvunger (A)

Programrektor för Samhälle-beteende och profilerna Idrott och ledarskap och Räddning och säkerhet

Mari Bredman (B)

Programrektor Samhälle-Samhälle, Samhälle-Media samt AST-enheten

Lena Johansson (J)

Programrektor för Ekonomiprogrammet

Pernilla Jernold

Planeringschef

Ämnesansvarig

Ämne

Ansvarig Rektor/Programrektor

Ekonomiämnen

Lena Johansson

Engelska

Mari Bredman

Filosofi och religion

Jenny alvunger

Handelsämnen

Michael Grenstadius

Historia

Lena Johansson

Idrott

Jenny Alvunger

Matematik (inklusive projekt)

Michael Grenstadius

Mediaämnen (bild)

Mari Bredman

Moderna språk (inklusive projekt)

Mari Bredman

Naturkunskap och geografi

Michael Grenstadius

Psykologi

Jenny Alvunger

Samhällskunskap

Lena Johansson

Svenska

Jenny Alvunger