Gå till innehåll

Projekt STÄVA

{"X":0.2425,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Projektet STÄVA drivs på skolan och är en förkortning på projektets mål: att stärka elevers välmående i skolan.

Hitta på sidan

Fokus är på din egenkontroll, det vill säga din förmåga att hantera olika situationer som du ställs inför. Att ha en hög egenkontroll skapar i sin tur ett bättre välmående med mindre stress och ångest, vilket i sin tur kan leda till ökad motivation och bättre studieresultat.

Inre egenkontroll

Den inre egenkontrollen syftar på din förmåga att planera, prioritera och strukturera. Denna del kan du själv styra och ha kontroll över. Du kan alltså äga din egenkontroll! Vi som lärare kan vägleda och stötta dig i detta genom att ge förslag på hur den inre egenkontrollen kan stärkas. Den yttre kontrollen syftar istället på din känsla av att kunna påverka miljön runt omkring.

Camilla Ahlström (AC)

Lärare i psykologi, sociologi och religion

Maria Prim (PM)

Lärare i samhällskunskap och psykologi