Gå till innehåll

Engelska

{"X":0.18,"Y":0.0,"Width":0.64,"Height":1.0}

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Hitta på sidan

Engelska 6

Den här kursen kan du inte läsa om du läser Hotell- och turismprogrammet eller ett högskoleförberedande program där Engelska 6 och 7 ingår.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som vill utveckla ditt språk och omvärldskunskaper om delar av världen där engelska används.

Kursens syfte och innehåll

Genom kursen utvecklar du en allsidig kommunikativ förmåga med språklig säkerhet i tal och skrift samt en förmåga att uttrycka dig med variation och komplexitet. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera dig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Om du är elev på yrkesprogram: Kontakta din Studie- och yrkesvägledare om du vill planera för att läsa mot en högskolebehörighet.

Engelska 7

Förkunskapskrav: Engelska 6

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som är intresserad av att få fördjupade kunskaper inom engelska språket både vad gäller teoretiska kunskaper samt muntlig och skriftlig kommunikation.

Kursens syfte och innehåll

Kursen ger dig bland annat förståelse för och utvecklar din muntliga och skriftliga förmåga i olika situationer och ämnesområden. Du tränar förståelse av texter av olika slag samt talar språk med dialektal färgning.

Du som läser engelska 7 har också möjlighet att ta Cerificate in Advanced English (CAE) Certifikatet visar vilken nivå din engelska har internationellt. CAE kan vara fördelaktigt om du planerar att läsa vidare på universitetet utomlands eller jobba utomlands.