Gå till innehåll

Brandskydd

{"X":0.2025,"Y":0.0,"Width":0.6625,"Height":1.0}

Brandlarmet är en intensivt tjutande ton som hörs överallt inomhus och utomhus på skolgården. Ta alltid ett larm på allvar.

Hitta på sidan

Det absolut viktigaste vid brand eller annan fara är att alla skyndsamt lämnar byggnaden och därefter förflyttar sig till angiven uppsamlingsplats.

Uppsamlingsplatser

  • Stagneliusskolan: Tessinparken (grusplanen norr om matsalen).
  • AST-enheten Fabriksgatan: Norra vägen 18.
  • AST-enheten Västergård: På Smålandsgatan mittemot Västergård (framför ingången till nya ishallen).
  • AST-enheten Norra vägen: Enligt instruktion för fastigheten.

Vid brandlarm

  1. Alla utan undantag lämnar skyndsamt byggnaden genom närmaste utgång och förflyttar sig till angivna uppsamlingsplatser. Antalet närvarande personer räknas av läraren. Läraren stänger dörren (men låser ej) till klassrummen som de befinner sig i.
  2. Rektorerna eller deras ersättare uppsöker uppsamlingsområdet enligt plan. Det är viktigt att rektorerna har med sina mobiltelefoner. Vidare instruktion nedan.
  3. Skolans vaktmästare/ersättare är skolans kontaktperson med ansvarigt brandbefäl och lämnar byggnaden genom huvudingången och söker där kontakt med aktuellt brandbefäl. Vidare instruktion nedan.
  4. Ingen person får lämna uppsamlingsområdet förrän direktiv från ansvarigt brandbefäl givits. Återinträde i skolan får endast ske efter instruktionen ”faran över, återgå till skolan”.

Vid uppsamlingsplats

  1. Undervisande lärare beger sig till uppsamlingsplatsen tillsammans med gruppen. Läraren kontrollerar att antalet personer stämmer med antalet som befann sig i klassrummet och noterar eventuella avvikelser. Detta rapporteras sedan till rektor.
  2. Samtliga vuxna i uppsamlingsområdet hjälps åt att upprätthålla ordning och se till att ingen lämnar området.

Elev med funktionsnedsättning

För elev med funktionsnedsättning, innebärande att personen inte själv kan följa fastställda utrymningsinstruktioner vid larm, följs den individuellt anpassade rutinen som delges elev, elevens mentor, lärare, vaktmästare, elevhälsa och var och en som tilldelats en uppgift för att säkerställa elevens säkerhet. Rektor är ansvarig för upprättande av rutinen och elevens mentor är ansvarig för distribution av denna till alla berörda. Rutinen dokumenteras i det verksamhetsledandedokumentet ”Individuellt anpassad utrymningsrutin för elev med funktionsnedsättning”

Kontaktperson med räddningstjänst och ersättare vid uppsamlingsplatserna

Skolans kontaktperson med räddningstjänsten är i första hand skolans vaktmästare. Vid larm lämnar kontaktpersonen byggnaden genom huvudingången västerut (mot Smålandsgatan) och söker kontakt med ansvarigt brandbefäl och informerar om sin funktion. Kontaktpersonen meddelar kontinuerligt skolans rektorer/ersättare via mobiltelefon vad som gäller. När kontaktpersonen fått instruktionen ”faran över, återgå till skolan” meddelas rektorerna detta omedelbart.