Gå till innehåll

Säkerhet och trygghet

{"X":0.1525,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Det finns olika delar som skapar säkerhet och trygghet för våra elever.

Hitta på sidan

Brandskydd

Brandlarmet är en intensivt tjutande ton som hörs överallt inomhus och utomhus på skolgården. Ta alltid ett larm på allvar.

Ordningsregler

Stagneliusskolan är en stor arbetsplats vilket kräver vissa regler för samvaron och arbetsron. Reglerna ska bidra till att skolan blir trygg och stimulerande – en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå.

Riktlinje för kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

På Stagneliusskolan ska det inte förekomma kränkningar av något slag. Elever skall alltid uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund, religion, kön, sexuell eller könsöverskridande läggning, funktionell olikhet eller ålder.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kalmarsunds gymnasieförbund behandlar personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att kunna utföra den uppgift som avses och för att till exempel kunna ge dig bättre service. Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.