GYF / Om oss / Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen

Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslutande organ är direktionen.

Direktionen består av fem förtroendevalda från Kalmar, samt två från vardera Borgholm, Mörbylånga och Torsås.

Samtliga politiker i direktionen finns presenterade under rubriken "Ledamöter och ersättare" till vänster. 

Direktionen sammanträder en gång i månaden med undantag för juni och juli månad. Protokoll från direktionens sammanträden återfinns under rubriken "Protokoll" till vänster.

Direktionens sammanträden är öppna för allmänheten.