Gå till innehåll

Personalpolitiskt program

{"X":0.0725,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}

Det personalpolitiska programmet är ett styrdokument som fastställer Kalmarsunds gymnasieförbunds personalpolitiska mål och riktlinjer. Syftet är att skapa förutsättningar för en arbetsplats där alla medarbetare kan känna trygghet, trivsel, arbetsglädje och engagemang.

Hitta på sidan

Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara en attraktiv arbetsplats där alla ska kunna känna trygghet, trivsel, arbetsglädje och engagemang. Utan en god arbetsmiljö är inte heller grunden för ett hållbart arbetsliv möjligt.

Förbundsstyrelsen antog det personalpolitiska programmet för Kalmarsunds gymnasieförbund den 31 augusti 2017. Det sker sen genomgångar och revideringar av programmet kontinuerligt för att det ska vara aktuellt. Programmet utgår från förbundets fyra kärnvärden som du kan läsa om på sidan om oss.

Sex hörnstenar

Programmet bygger också på vår värdegrund som vi sammanfattar i sex hörnstenar:

  • Medarbetarskap
  • Ledarskap
  • Hållbart arbetsliv
  • Kompetens
  • Jämställdhet och mångfald
  • Lönepolitik

Den viktigaste samspelsfunktionen för den goda arbetsplatsen är chef och medarbetare. Vi har därför valt att spegla de sex hörnstenarna ur ett chefs- respektive medarbetarperspektiv.

Vi är varandras arbetsmiljö

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplanen innehåller strategier och förslag på åtgärder för att säkerställa en god kompetensförsörjning.