Gå till innehåll

AST-enheten: Samhällsvetenskapsprogrammet

{"X":0.08,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Medier, information och kommunikation. Det här programmet vänder sig till dig som har behov av en autismanpassad verksamhet och som har uppnått de formella kraven för att antas till det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet.

Hitta på sidan

De gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnena kommer att vara samma som på det nationella samhällsvetenskapsprogrammet på Stagneliusskolan. På AST-enhetens samhällsvetenskapsprogram erbjuder vi fler kurser inom media, foto, bild och idrott. Se poängplanen. Målet är att du ska känna trygghet, trivsel och glädje i den lilla gruppen, och att du lyckas med skolarbetet.

Pedagogiken är tydligörande, strukturerad och anpassad efter individens styrkor och svårigheter. Vi arbetar särskilt för utveckling inom det sociala området och ser därför gärna att du deltar i de aktiviteter och den samvaro som utbildningen erbjuder. Det kan handla om till exempel rastaktiviteter, friluftsdagar, hälsofrämjande aktiviteter och studiebesök.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Efter utbildningen

Efter gymnasieexamen kommer du att ha en bred grund att stå på för vidare studier på högskola, universitet eller folkhögskola. Vi tänker oss att du som söker till oss kan ha olika intressen och vilja ha en allmän teoretisk gymnasieutbildning.