Gå till innehåll

AST-enheten: Introduktionsprogrammet med individuellt anpassad inriktning

{"X":0.13,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Introduktionsprogrammet med individuellt anpassad inriktning är för dig som har behov av en autismanpassad verksamhet och som saknar behörighet från grundskolan. Vi erbjuder en individuellt anpassad utbildning upplagd på 1-3 år.

Hitta på sidan

Hur arbetar vi?

Det går cirka fem elever i varje klass. Du får ett hemklassrum med egen arbetsplats och dator. Klassrummet är öppet på raster och luncher och det finns alltid lärare på plats.

Skoldagen och dess innehåll struktureras tydligt och du får ett individuellt schema. Du kan välja mellan att äta lunch tillsammans i matsalen,  äta vid din arbetsplats, eller ha med egen lunchlåda.

Vi hjälper dig att konkretisera, visualisera och strukturera ämnesinnehållet. Vi arbetar aktivt för att du ska öka förståelsen för dig själv och omvärlden, samt öva på den sociala förmågan. Detta sker exempelvis genom rastaktiviteter, studiebesök, utflykter och temastudier.

Individuellt upplagd poängplan

Utbildningen läggs upp utifrån en individuell studieplan efter dina önskemål och skolans möjligheter där även motivationsskapande aktiviteter kan schemaläggas.

Grunden i undervisningen bygger på att du känner trygghet i den lilla gruppen och får chans att lyckas i ditt skolarbete.

Vilka är målen för utbildningen?

Vårt mål är att du ska må bra och känna dig trygg. Hos oss kan du utvecklas både kunskapsmässigt och socialt utifrån dina förutsättningar. Du ska vilja komma till skolan och där känna gemenskap och trygghet med kamrater och personal. Undervisningen ska vara anpassad efter dina individuella behov. Ditt självförtroende ska öka genom att vi ger dig möjlighet att lyckas med skolarbetet.

Vad krävs för att söka plats i denna klass?

Att du har behov av en autismanpassad verksamhet, samt viljan och förutsättningar för teoretiska studier i mindre grupper. Vi förväntar oss att du deltar i både undervisning och de sociala aktiviteter som ingår i skolans verksamhet.

Anna-Karin Lundegårdh (LC)

Lärare, AST-enheten (Planerare för de nationella programmen)

Kristin Nilsson (NR)

Specialpedagog, AST-enheten (Programrektor för AST-Östra)