Gå till innehåll

AST-enheten: Försäljnings- och serviceprogrammet

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Det här programmet vänder sig till dig som har behov av en autismanpassad verksamhet och som har uppnått de formella kraven att antas till det yrkesförberedande programmet försäljning och service.

Hitta på sidan

Utbildningen ger dig goda kunskaper för arbete i butik eller med e-handel. Här lär du dig att utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. Du kommer att få kunskaper och färdigheter i praktisk marknadsföring, butiksmatematik och affärsdrift.

Vi erbjuder dessutom fördjupningskurser inom media och även på det estetiska området. Målet är att du ska känna trygghet i den lilla gruppen, och att du lyckas med skolarbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande (apl)

I utbildningen ingår även så kallat arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det innebär att du genomför en del av utbildningen ute på en arbetsplats där du får möjlighet att praktiskt utveckla en yrkeskunskap.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du de kunskaper som krävs för ett arbete inom olika handelsyrken. Utbildningen kan leda till arbete inom exempelvis:

  • Lagerhantering
  • Försäljning
  • Marknadsföring
  • Inköp
  • Kundservice.