Gå till innehåll

AST-enheten: Naturvetenskapsprogrammet

{"X":0.1025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle. Det här programmet vänder sig till dig som har behov av en autismanpassad verksamhet och som har uppnått de formella kraven för att antas till det högskoleförberedande naturvetenskapsprogrammet. Utbildningen är upplagd på fyra år.

De gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnena kommer att vara samma som på det nationella naturvetenskapsprogrammet. På AST-enhetens kan vi även erbjuder kurser inom media, foto och bild inom ramen för individuellt val. Målet är att du ska känna trygghet, trivsel och glädje i den lilla gruppen, och att du ska lyckas med skolarbetet.

Pedagogiken är tydliggörande, strukturerad och anpassad efter individens styrkor och svårigheter. Vi arbetar särskilt för utveckling inom det sociala området och ser därför gärna att du deltar i de aktiviteter och den samvaro som utbildningen erbjuder. Det kan handla till exempel om rastaktiviteter, friluftsdagar, hälsofrämjande aktiviteter och studiebesök.

{"X":0.115,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Efter utbildningen

Efter gymnasieexamen kommer du att ha en bred grund att stå på för vidare studier på högskola, universitet eller folkhögskola. Vi tänker oss att du som söker till oss kan ha olika intressen och vilja ha en allmän teoretisk gymnasieutbildning.