Gå till innehåll

Överklaga beslut

{"X":0.0,"Y":0.016666666666666666,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

Det finns vissa beslut som gäller antagningen till gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola som du kan överklaga om du tycker att beslutet är fel. När du får beslutet så ska det på beslutet finnas en anvisning om hur du gör när du överklagar.

Hitta på sidan

Beslut som du kan överklaga

Följande beslut kan du överklaga enligt skollagen kapitel 16 (paragraf 35), 17 (paragraf 14) och 18 (paragraf 5 och 7).

Gymnasieskolans nationella program

  • om hemkommunen inte godkänner att sökande tas emot som elev hos annan huvudman
  • prövningen om en sökande anses behörig till sökt utbildning

Gymnasieskolans introduktionsprogram

  • behörighet och mottagande till introduktionsprogram som utformats för grupp av elever

Anpassad gymnasieskola

  • målgruppstillhörighet för anpassad gymnasieskola

Överklagande när det gäller studier på annan ort sänder du till den kommun där du har sökt utbildning. När det gäller studier inom Kalmarsunds gymnasieförbund skickas det till förbundskansliet.

Kalmarsunds gymnasieförbund

Stagneliusgatan 14B, 392 32 Kalmar

Förbundsdirektionen har möjlighet att ompröva vårt beslut eller vidarebefordra överklagandet till Skolväsendets överklagandenämnd i Stockholm.

Du kan inte överklaga

  • beslut om antagning till gymnasieskola
  • mottagande till viss inriktning i högre årskurs
  • placering på skola
  • beslut gällande antagning inom fri kvot.

Har du frågor gällande om eller hur ett beslut kan överklagas så kan du alltid kontakta den myndighet som fattat beslutet. Myndigheten ska upplysa om beslutet är möjligt att överklaga och inom vilken tid det måste ske.