Gå till innehåll

Elevskåp

{"X":0.215,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Som elev vid Jenny Nyströmskolan får du låna ett skåp under din studietid. Där kan du förvara dina böcker, annat som du behöver för skolarbetet och dina personliga saker.

Hitta på sidan

Förvara inte värdeföremål i skåpet

Tänk på att skolan inte tar ansvar för eventuella stölder och det är därför viktigt att du undviker att förvara värdeföremål i skåpet.

Om du tappar din nyckel

I händelse av att du tappar bort din nyckel så kan du kvittera ut en ny till en kostnad av 200 kr. Skåp öppnas enbart utav skolpersonal för den registrerade innehavaren av skåpet alt. vårdnadshavaren efter uppvisande av legitimation.

Vid misstanke om förvaring av droger

Om skolan misstänker att du förvarar droger eller annat förbjudet i skåpet, har rektor rätt att öppna det för kontroll. Vi vill därför informera dig om, att vid sådana misstankar kommer rektor i vittnes närvaro (i allmänhet tillsammans med polis) att öppna ditt skåp.

När är det dags att tömma ditt skåp?

Efter studentexamen har du fram till 1 augusti samma år på dig att tömma ditt skåp. Därefter öppnas skåpet av vaktmästare, och eventuella böcker återlämnas till biblioteket och resterande innehåll kasseras. Går du på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet eller IMS måste du tömma ditt skåp efter varje läsår. Vid ett studieavbrott måste du tömma skåpet utan dröjsmål.