Gå till innehåll

Utbildningar

{"X":0.2025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Jenny Nyströmskolan är en skola med en rik blandning av program och inriktningar. Här finns sju olika program med en bra blandning av högskoleförberedande och yrkesprogram.

Yrkesprogram

På yrkesprogrammen har du möjlighet att lägga till högskoleförberedande kurser.

Gymnasial lärlingsutbildning erbjuds på några yrkesprogram. När du går en gymnasial lärlingsutbildning läser du de gymnasiegemensamma ämnena två dagar i veckan i skolan. Veckans övriga tre dagar lär du dig yrket på en arbetsplats tillsammans med yrkesverksamma handledare. Efter tre år kan du nå samma mål som om du läst hela din utbildning i skolan och har du lyckats i dina studier och har uppnått examensmålen så kommer du också att erhålla ett examensbevis. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Högskoleförberedande program

Introduktionsprogram

Hos oss finns också rum för dig som behöver gå ett introduktionsprogram innan det kan bli aktuellt att söka ett nationellt gymnasieprogram eller söka arbete. Det finns också lärlingsutbildningar.

Nationell idrottsutbildning (NIU)

Nationella idrottsutbildningar (NIU) finns på två av Jennys program:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet

Boka besök

Du som går i årskurs 9 är välkommen att boka in besök på ett eller flera av våra program.

Utlandspraktik eller utlandsstudier

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera och praktisera i Europa. År 2021-2027 är alla Jenny Nyströmskolans program ackrediterade och kan skicka elever utomlands för att göra sin praktik. Hela praktiken finansieras av Erasmus+ och är en språngbräda in i yrkeslivet.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola ingår i Kalmarsunds Gymnasieförbund och är en organisatorisk del av Jenny Nyströmskolan. Anpassad gymnasieskola har 120 elever och utbildningarna finns på flera av förbundets skolor i Kalmar. Läs mer om dessa utbildningar på Anpassad gymnasieskolas webbplats.