Gå till innehåll

Apl och utlandsmöjligheter

{"X":0.2425,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

På yrkesprogrammen ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (apl). När olika klasser har praktik kan du se i ett särskilt schema. På restaurang- och livsmedelsprogrammet finns dessutom så kallade produktionsperioder och även över dem finns ett schema.

Dans- och teaterklasserna har så kallade "uppspelsveckor" och information om dessa hittar du också på den här sidan.

Praktik och studier utomlands

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera och praktisera i Europa. År 2021-2027 är alla Jenny Nyströmskolans program ackrediterade och kan skicka elever utomlands för att göra sin praktik. Hela praktiken finansieras av Erasmus+ och är en språngbräda in i yrkeslivet.

Erasmus+ vänder sig till alla utbildningssektorer och ger möjlighet för utbyte åt både elever och lärare. Lärare kan till exempel åka på kurs, jobbskugga eller på andra sätt ta del av internationell kompetens. Erfarenheterna från detta är mycket gott och elever beskriver det som en chans att både växa som människa och som yrkesperson.