Gå till innehåll

Om oss

{"X":0.1025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Jenny Nyströmskolan erbjuder utbildningar som spänner över ett brett område. Här får du möjligheten att växa i en trivsam och inkluderande miljö där studiero är en självklarhet. Våra engagerade och kompetenta lärare och vår elevhälsa hjälper varje elev att utveckla sin fulla potential. Oavsett program är det utveckling av elevens kunskaper, kreativitet och kompetens som står i fokus.

Jenny Nyströmskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund och har drygt 900 elever fördelade på sex olika nationella program och fem introduktionsprogram. Inom Jenny Nyströmskolan finns också en anpassad gymnasieskola (tidigare kallad gymnasiesärskola). Vi är en framåtsträvande skola med ett öppet klimat som tror på såväl dig som lärare som på våra elever.

Utvecklingsplan

Utvecklingsplan och prioriterade fokusområden för Jenny Nyströmskolan 2021/2022.

Samarbete med polisen

Jenny Nyströmskolan och övriga skolor i Kalmarsunds gymnasieförbund har ett tätt samarbete med Polisen i Kalmar. Därför ska du inte bli förvånad om du ser dem röra sig på skolan. Syftet med att vara här är att träffa elever och personal och ibland så tränar de också sina narkotikahundar.