Gå till innehåll

Elevhälsa

{"X":0.0,"Y":0.036666666666666667,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

I Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhet ingår elevhälsoarbete. Elevhälsan arbetar för att ge gymnasieeleverna det stöd de behöver under sin gymnasietid.

Hitta på sidan

I elevhälsan hos Kalmarsunds gymnasieförbund ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog. På varje gymnasieskola finns det EHT-team.

Till skolhälsovården kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog arbetar utifrån en helhetssyn på eleven och med hälsofrämjande samt förebyggande insatser.

I årskurs 1 erbjuds samtliga elever ett individuellt hälsosamtal hos skolsköterskan. Samtalet utgår ifrån ett frågeformulär som eleven fyller i enskilt. Frågorna berör elevens levnadsvanor och omfattar bland annat mat, motion och sömnvanor. Men även trivseln i skolan, fritidsintressen samt tankar omkring sexualitet, alkohol, tobak och droger tas upp i dessa samtal.

  • Vi har tystnadsplikt.
  • Vi har drop-in. Varje dag mellan klockan 10.00 och 11.00 har du möjlighet att träffa någon av skolsköterskorna utan att boka tid i förväg.
  • Tid till skolläkaren och skolpsykolog bokas via skolsköterskorna.

Skolpsykologen arbetar övergripande inom gymnasieförbundets skolor och har sitt arbetsrum på Campus Storken. För att komma i kontakt med skolpsykologen måste du vända dig till elevhälsan på din skola.

Det kan vara skönt att veta vem på skolan som man kan vända sig till när man behöver prata med någon, oavsett om det handlar om skolan, familjen eller andra relationer. Skolkuratorn har enskilda samtal, arbete i klass, kartläggningar vid behov och annat som kan stötta till en fungerande skolgång. Du kan prata med oss skolkuratorer om vad du vill. Det måste inte ha hänt något allvarligt. Vi har tystnadsplikt.

Kuratorerna är aktiva i skolans arbete med trygghet och likabehandling och är angelägna om att det skapas en lugn och trygg studiemiljö på skolan. Arbetar mycket med den sociala miljön och relationerna i klasserna.

Vi kan också hjälpa dig att hitta vägar till andra stödkontakter och myndigheter. Hos oss skolkuratorer kan du även få råd och information om studieekonomi.

Tillsammans med övrig personal arbetar vi för att du ska klara dina studier och må bra på skolan.

Speciallärarna arbetar riktat mot elever på vissa program och mot något eller några av ämnena svenska, engelska och matematik.

Har du har frågor och funderingar kring vad du ska välja för utbildning till gymnasiet kan du antingen prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola eller kontakta någon av vägledarna på Jenny Nyströmskolan.

Gymnasist - att hantera livet i gränsen mellan ungdom och vuxen

Läs elevhälsans broschyr om råd och tips inför gymnasietiden.

Broschyren finns också översatt till följande språk:
The brochure is translated into the following languages:

Ergonomi - variera din arbetsställning

Behåll din goda fysik, undvik smärta och öka koncentrationen genom att använda tipsen om variation, vinkel och rörelse.

Vår kropp - muskler och hjärna - är inte anpassad för stillasittande och ständigt skärmtittande. Behåll din goda fysik, undvik smärta och öka koncentrationen genom att använda tipsen om variation, vinkel och rörelse.

Är du utsatt för våld?

Upplever du att någon annan är utsatt för våld? Eller utsätter du andra för våld? Det är viktigt att du har koll på dina rättigheter och vet om att det finns nära till stöd och hjälp om du upplever dig utsatt.

Viktigt att du alltid vet att du kan vända dig till din elevhälsa på skolan, socialtjänsten i din kommun eller polisen. Akuta situationer hänvisas alltid till polis.

Hälsa

UMO

UMO agerar som en ungdomsmottagning online. Här kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla, och mycket annat. Du kan få svar på dina frågor eller få nya idéer om hur man kan tänka kring sitt liv.
UMO Länk till annan webbplats.

Tjejzonen

Tjejzonen arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten.
Tjejzonen Länk till annan webbplats.

Självskadebeteende

Här kan du få svar och stöd om du själv eller någon du känner, skadar sig.
Nationella Självskadeprojektets webbplats Länk till annan webbplats.

Självmordsupplysningen

På självmordsupplysningens webbplats kan du få svar på många frågor om hur det är att må dåligt.
Självmordsupplysningen Länk till annan webbplats.

Nätskydd och nätvett

Här kan du också få lite tips hur du kan göra om du blivit kränkt eller utsatt på nätet. Länkarna har våra IKT-pedagoger samlat här.
Nätvett Länk till annan webbplats.

Sex och samlevnad

RFSU

Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan.
RFSU:s webbplats Länk till annan webbplats.

1177

På 1177:s webbplats står det mycket om Sex och relationer Länk till annan webbplats.

ANDTS

Tobaksfri utmaning

landstinget i Kalmar län som arbetar för att länets invånare ska må bättre. Tobaksfri utmaning innebär i korthet att man antar utmaningen och väljer tobaksfrihet samt en hälsosam livsstil.
Tobaksfri utmanings webbplats Länk till annan webbplats.

Drugsmart

Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. Ungdomar berättar om egna erfarenheter av missbruk i familjen.
Drugsmarts webbplats Länk till annan webbplats.

Vi arbetar förbundsövergripande med elevhälsa

Stefan Regebro

Verksamhetschef och skolchef

Charlotte Blomqvist

Skolpsykolog och verksamhetschef EMI

Cecilia Vernersson

Samordnare för skolsköterskorna i förbundet. Skolsköterska på Jenny Nyströmskolan för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.