Gå till innehåll

Elevhälsa

I elevhälsan hos Kalmarsunds gymnasieförbund ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog.

Hitta på sidan

Skolsköterskor

Ingrid Brengesjö

Skolsköterska för Barn- och fritidsprogrammet, Introduktionsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammen samt gymnasiesärskolan.

Cecilia Vernersson

Samordnare för skolsköterskorna i förbundet. Skolsköterska på Jenny Nyströmskolan för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.

Lena Karlsson

Skolsköterska för Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt Introduktionsprogram

Kuratorer

Ludvig Nyberg

Kurator för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet

Therese Ämtvall

Kurator för Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogram

Emelie Björck

Kurator tjänstledig

Speciallärare

Jenny Wennesund

Speciallärare för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet

Linda Jaensson

Speciallärare för Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet

Maja Olsson (OLJN)

Speciallärare för Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Introduktionsprogram

Studie- och yrkesvägledare

Yvette Ljunggren Säfverblad

Studie- och yrkesvägledare för Estetiska programmet

Agneta Hult

Studie- och yrkesvägledare för Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Introduktionsprogrammen

Anna-Stina Hedlund

Studie- och yrkesvägledare för Barn- och fritidsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Skolläkare och skolpsykolog

  • Skolläkare
  • Skolpsykolog - Charlotte Blomqvist