Gå till innehåll

Krisgrupp

Krisgruppen på Jenny Nyströmskolan.

Mats Insulander

Rektor för Barn- och fritidsprogrammet

Kristofer Bengtsson

Programrektor för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet

Marie Wolke

Programrektor för Introduktionsprogrammen, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Anders Nord

Rektor

Thomas Gustafsson

Vaktmästare

Cecilia Vernersson

Samordnare för skolsköterskorna i förbundet. Skolsköterska på Jenny Nyströmskolan för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.

Ingrid Brengesjö

Skolsköterska för Barn- och fritidsprogrammet, Introduktionsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammen samt gymnasiesärskolan.

Lena Karlsson

Skolsköterska för Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt Introduktionsprogram

Therese Ämtvall

Kurator för Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogram

Ulrika Hernäng

Planeringschef

Malin Henriksson

Planeringschef

Jenny Ström Geiring

Skoladministratör

Ludvig Nyberg

Kurator för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet

Therese Ämtvall

Kurator för Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogram

Niklas Petersson

Kurator

Lina Hallberg

Planeringschef

Malin Henriksson

Planeringschef

Maria Billmark

Planeringschef