Gå till innehåll

Studieekonomi

{"X":0.015,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

När det gäller studieekonomi så inkluderar det busskort/terminskort, inackorderingstillägg, kontakt resebidrag och stipendier.

Hitta på sidan

CSN

När du studerar kan du söka studiestöd. Studiemedel består av bidrag och lån.
Information och mer övergripande om studiestöd hittar du på Centrala studiestödsnämnden.

Centrala studiestödsnämndens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resekort (busskort)

Du som elev har rätt till resekort om du har minst 6 km färdväg mellan hemmet och skolan. Du har rätt till resekort till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägg beviljas när dagliga bussförbindelser saknas, flera bussbyten behöver göras eller att den totala restiden per dag uppgår till minst 3 timmar.

Kontant resebidrag

När det inte finns möjlighet att använda kollektivt färdmedel, eller om eleven har minst 6 km till närmsta hållplats för kollektivt färdmedel, kan ett kontant resebidrag beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag.

Stipendier

En presentation av de stipendier som gymnasieskolorna delar ut vid studenten. Om du har avslutat dina studier på någon av våra tre gymnasieskolor (Lars Kaggskolan, Jenny Nyströmskolan eller Stagneliusskolan) har du möjlighet att söka stipendie vid Dahmska fonden om du studerar vid svenskt universitet eller högskola.