Gå till innehåll

Kontant resebidrag

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

När det inte finns möjlighet att använda kollektivt färdmedel, eller om eleven har minst 6 km till närmsta hållplats för kollektivt färdmedel, kan ett kontant resebidrag beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag.

Hitta på sidan

När det inte finns möjlighet att åka med kollektivt färdmedel beviljas hela resvägen till skolan eller arbetsplatsförlagd lärandet (APL). När det är minst 6 km till hållplatsen så beviljas endast resväg upp till närmsta anslutning till kollektiv trafik. Schablonvärdet för bidraget utgår från den skattefri milersättningen (25 kr/mil år 2023) som ersättningsgrund för de kontanta resebidragen, beloppstak på 1/30 av prisbasbeloppet.

När ska du göra din ansökan?

Ansökan till resebidrag sker i juni månad för vårterminen och i december månad för höstterminen.

Pia Palmblad

Ekonomi-/Antagningsassistent