Gå till innehåll

Sent omval

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

En anmälan om omval som kommer in efter omvalsperioden kommer att hanteras som en sent inkommen ansökan och prövas i mån av plats under reservantagningen.

Skicka in ett sent omval

Vid sena omval används blanketten för sena omval.

Blanketten skickas till vår postadress:

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Gymnasieantagningen
Box 865
391 28 Kalmar

Om val som gjordes innan 15 maj behåller sin rangordning anses dessa val vara inkomna i tid, men nya val samt val där rangordningen ändras anses vara sent inkomna. Önskemål gällande om-/nyval sänds till ovanstående adress för registrering.

Vid antagning av reserver sker urval på jämförelsetal, dock går ansökningar som inkommit i tid före sena omval oavsett meritvärde. Om du tackat ja till tidigare erbjuden plats behåller du den tills dess att du blivit erbjuden och tackat ja till ny plats.

När kommer beskedet?

Besked kommer någon gång under början av augusti till och med 13 september genom kontakt med sökande. Mobilnummer eller e-postadress är därför viktigt att ange.