Gå till innehåll

Dispens engelska

{"X":0.18,"Y":0.0,"Width":0.64,"Height":1.0}

En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav, ska ändå anses behörig om den sökande uppfyller kriterierna.

Hitta på sidan

Kriterier:

  1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
  2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Ansökan och bilaga

Ansökan om dispens från behörighetskravet i ämnet engelska sker på separat blankett. Kom ihåg att fylla i och bifoga bilagan.

En dispens innebär inte att eleven är befriad från engelska. För att eleven ska få sin examen från det aktuella programmet måste även kursmålen i engelska uppnås under gymnasietiden.