Gå till innehåll

Behörighet

{"X":0.0,"Y":0.023333333333333334,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

Gymnasieskolan kan påbörjas till och med första kalenderhalvåret det år sökande fyller tjugo år. Asylsökande elever under 18 år jämställs i behörighetsavseende med sökande bosatta i Sverige.

Hitta på sidan

Behörighet till nationella program

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt ytterligare i minst fem andra ämnen.

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt i ytterligare minst nio andra ämnen.

Därutöver gäller följande kompletterande behörighetskrav:

  1. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet
  2. biologi, fysik och kemi för behörighet till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

För behörighet till det estetiska programmet, som är högskoleförberedande, krävs godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt i ytterligare minst nio andra ämnen.

Behörighet till programinriktat val (IMV)

Behörig till programinriktat val är en sökande som ännu inte uppnått behörighet till nationellt program men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och:

  • i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
  • i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Syfte

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktat mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program.

Behörighet

Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli behörig till ett nationellt program, men som har godkända betyg från grundskolan i:

  • svenska/svenska som andraspråk samt engelska eller matematik och i minst fyra andra ämnen
  • svenska/svenska som andraspråk samt engelska och matematik och i minst tre andra ämnen.

I nedanstående text har vi utöver den grundläggande behörigheten listat
rekommendationer om godkända betyg i ytterligare ämnen i syfte att ge eleven bästa förutsättningar att få lyckas med sina studier.

IMV – Yrkesförberedande program

Önskar du gå IMV på ett av våra yrkesförberedande program så är vår rekommendation utöver den grundläggande behörigheten att du även har ett godkänt betyg i något NO och/eller SO-ämne. Detta för att vara lite förberedd för de kurser som är obligatoriska på alla program. För BF rekommenderas dessutom att eleven har med sig Bi, och för VO även Ke.

Ett alternativ till IMV kan vara IMY. Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

IMV – Högskoleförberedande program

För högskoleförberedande program varierar rekommendationerna beroende på vilket program du önskar påbörja dina studier.

Ekonomiprogrammet

Vi rekommenderar att eleven har godkänt betyg i matematik samt tre av fyra SO-betyg (Ge, Hi, Sa och Re).

Estetiska programmet

Vi rekommenderar att eleven har godkänt betyg i matematik samt tre av fyra SO-betyg (Ge, Hi, Sa och Re). Dessutom kan färdighetsprov förekomma utifrån ordinarie ansökningsförfarande till programmet.

Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet

Vi rekommenderar att eleven har godkänt betyg i matematik, samt två av tre NO-betyg (Bi, Fy och Ke). Inom Teknikprogrammet rekommenderar vi att eleven har godkänt betyg i ämnet Teknik.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vi rekommenderar att eleven har godkänt betyg i matematik samt tre av fyra SO-betyg (Ge, Hi, Sa och Re).