Gå till innehåll

Stipendier

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

En presentation av de stipendier som gymnasieskolorna delar ut vid studenten. Om du har avslutat dina studier på någon av våra tre gymnasieskolor (Lars Kaggskolan, Jenny Nyströmskolan eller Stagneliusskolan) har du möjlighet att söka stipendie vid Dahmska fonden om du studerar vid svenskt universitet eller högskola.

Hitta på sidan

Delas ut till Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan.

Varje år ska vid läsårets slut (studenten) delas ut till den elev i avgångsklass som haft högst betyg på Jenny Nyströmskolan eller Stagneliusskolan.

Utses av stipendienämnden vid Stagneliusskolan.

Den årliga avkastningen ska varje år tilldelas den elev på Stagneliusskolan som varit bäst i gymnastik och idrott. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Kalmar kommunstyrelse och avkastningen disponeras av Stagneliusskolan.

Utses av stipendienämnden vid Stagneliusskolan.

Kan sökas av elever som studerat vid Stagneliusskolan.

Avkastningen kan användas som stöd och uppmuntran till särskild elev, stipendium till fortsatt utbildning, som hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat som är gemensamt för eleverna. Stiftelsen förvaltas av Kalmar kommunstyrelse och Kalmarsunds gymnasieförbund beslutar om utdelning efter förslag från Stagneliusskolan, som efter avsättning av 10 % till kapitalet, disponerar avkastningen.

Studerande vid svenskt universitet och högskola, som avslutat sin utbildning vid någon av Kalmar kommuns gymnasieskolor, kan få stipendier ur Dahmska fonden.

Följande principer är vägledande för utdelning:

 • Stipendier avser första utbildning - alltså inte en andra utbildning eller vidareutbildning.
 • Den studerande ska vara född inom Kalmar kommun.
 • Den studerande ska ha tagit poäng enligt normal studietakt.
 • Den studerande ska vara inskriven vid svenskt universitet/högskola. Studier utomlands räknas, om de ingår i den svenska utbildningen.
 • Stipendier utdelas ej under utbildningens första år respektive sista termin.
 • Stipendierna fördelas mellan olika typer av utbildningar; äldst i utbildning prioriteras.
 • Ansökningshandlingarna måste vara kompletta för att beaktas.

Ansökningshandlingarna ska omfatta:

 • Personbevis
 • Kortfattad redogörelse för hittills bedrivna studier med angivande av studiemål och beräknad tid för avläggande av examen.
 • Originalintyg/bevittnad kopia av intyg från universitet/högskola om att studier bedrivs under terminen.
 • Original/bevittnad kopia av registerutdrag som visar avklarade kurser med summan av avklarade poäng framräknad.
 • Uppgift om hittillsvarande inkomst under nuvarande kalenderår, undertecknad med försäkran på heder och samvete.
 • Bevittnad kopia av avgångsbetyg från gymnasieskola i Kalmar.
 • Sökande skall särskilt ange att han/hon är född inom Kalmar kommun, samt styrka detta med personbevis.

Gör din ansökan

Ansökningsperiod: September-oktober månad varje år. Den undertecknade ansökan ska vara inlämnad till oss senast den 31 oktober.

Ansökan skickas till

Stipendienämnden Stagneliusskolan
Box 824
391 28 Kalmar