Gå till innehåll

Ledighet under terminstid

{"X":0.1,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

För att ledighet ska beviljas under terminstid krävs goda skäl eftersom du som gymnasieelev har så pass långa ledigheter under året.

Hitta på sidan

Ledighet för elever

Ledighet kan beviljas för enskild angelägenhet. En semesterresa betraktas vanligen inte som enskild angelägenhet. Mentor kan bevilja ledighet för upp till och med tre dagar. Önskas mer än tre dagars ledighet är det rektor som avgör om eleven får ledigt eller inte. Ledighet för mer än 5 dagar ges endast i undantagsfall. Skolan erbjuder inte stödundervisning eller extra skrivningstillfällen/laborationer till följd av ledighet.

Anvisningar

 • Ansökan om ledighet skall alltid sökas i god tid före (två veckor vid 1-3 dagar, en månad vid längre ledighet).
 • För omyndiga elever skall blanketten skrivas under av förälder/vårdnadshavare.
 • Blanketten lämnas till rektor om ledigheten avser mer än 3 dagar. Om ledigheten avser 1-3 dagar lämnas blanketten till mentor.

Rutin

Även om gymnasieskolan är frivillig så har du närvaroplikt efter att du har påbörjat en utbildning. Enligt gymnasieförordningen kan ledighet beviljas för enskild angelägenhet.

Med enskild angelägenhet menas:

 • Högtid inom närmaste familjen.
 • Besök hos nära anhörig i samband med till exempel sjukdom.
 • Resa till släkt utomlands vid särskilda tillfällen.
 • Idrottstävling på nationell nivå.

En semesterresa betraktas inte som enskild angelägenhet. Resor ska i första hand förläggas till loven, som sammanlagt omfattar cirka 15 veckor. Ledighet för mer än 5 dagar ges endast i undantagsfall. Ledighet ges normalt inte för sådant som kan bokas in efter skoltid eller på lov till exempel körlektioner (ledighet ges för Riskutbildning 1 och 2 samt uppkörning).

Bedömningsgrunder

 • Skälen för ledighet ska uppfylla kraven, det vill säga tolkas som enskild angelägenhet enligt ovan.
 • Eleven ska ha haft god närvaro i skolan.
 • Blanketten ska lämnas i god tid före den önskade ledigheten och vara fullständigt ifylld.
 • Om elev, trots avslag på ansökan om ledighet, ändå uteblir från skolan betraktas det som frånvaro utan giltig orsak och rapporteras till CSN.

Ansök om ledighet