Gå till innehåll

Lokalvårdare

{"X":0.165,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med lokalvård. Lokalvårdare är ett serviceyrke och jobbet varierar mycket beroende på vilken arbetsplats du är på och vilket städuppdrag du har. Du kan arbeta på skola, industri, kontor, inom vård och omsorg, eller i privata bostäder.

Hitta på sidan

När du arbetar som lokalvårdare behöver du kunskaper inom en rad områden som exempelvis:

  • städteknik
  • städverktyg
  • olika material
  • rengöringsmetoder

För att ha ett hållbart arbetsliv är viktigt, så du kommer få lära dig mer om ergonomi och bra arbetsteknik samt lämplig skyddsutrustning. Som lokalvårdare arbetar du med miljöfrågor. Du kommer att få kunskaper i hur din framtida yrkesroll bidrar till ett hållbart samhälle.

Lokalvård är ett serviceyrke. Därför är det viktigt att du som går utbildningen får kunskaper i service och bemötande. Som person bör du vara ansvarsfull och noggrann.

Utbildningens upplägg

  • utbildningen är på gymnasial nivå
  • utbildningens längd: 20 veckor
  • utbildningsstart: 19 augusti 2024
  • sista ansökningsdag: Ansökan öppen!

Utbildningen är uppdelad i en studieperiod. En studieperiod är 20 veckor.

Lokalvårdsutbildning är en bred utbildning som kommer att ge dig de kunskaper som krävs för att arbeta som lokalvårdare. Utbildningen är även för dig som inte har svenska som modersmål.

Förkunskapskrav: Klar med SFI B.

Utbildningen kan läsas som en kombinationsutbildning vilket innebär att du studerar det svenska språket och yrket samtidigt. Det innebär att du utbildar dig till lokalvårdare samtidigt som du studerar sfi - svenska för invandrare.

Under utbildningen kommer du att få stöttning av språk- och yrkeslärare som jobbar i nära samverkan med varandra. Utbildningen är på heltid (40 timmar/vecka).

Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

SRY - certifiering enligt Servicebranschens Yrkesnämnd

För dig som fått godkänt resultat både teoretiskt, muntligt och praktiskt test som utförs av SRY:s handledare blir du tilldelad yrkesbevis.