Gå till innehåll

Djurskötare i mjölkproduktion

{"X":0.1,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Vår lärlingsutbildning Djurskötare i mjölkproduktion omfattar 600 p och passar dig som är intresserad av djur och natur och vill vara med och bidra till Sveriges livsmedelsproduktion.

Hitta på sidan

Minst 70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats. Där får du både arbetslivserfarenhet och kunskaper inom yrkesområdet. På arbetsplatsen har du en handledare som hela tiden ger dig stöd i ditt lärande, samtidigt som du har kontinuerlig kontakt med din lärare. Utbildningen innehåller även salsundervisning på Ölands utbildningscenter.

Utbildningen syftar till att ge dig de praktiska och teoretiska kunskaper du behöver för att kunna arbeta med mjölkproduktion inom lantbrukssektorn. Under utbildningen får du bl.a. kunskaper om djurens biologi, deras beteende, behov och skötsel, samt naturens resurser och hållbar utveckling. Du får också kunskaper om mjölkning, mjölkanläggningar och teknisk utrustning. Du får även lära dig köra olika fordon. Utbildningen behandlar viktiga områden som ergonomi och säkerhet, samt lagstiftning gällande livsmedelsproduktion och djurhållning.

 • Nästa utbildningsstart: 22 augusti 2022.
 • Utbildningsanordnare: Ölands utbildningscenter.
 • Önskvärda förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9 samt körkort.
 • Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar själv din litteratur samt skyddskläder.
 • Finansiering: Utbildningen berättigar till CSN. Mer information och ansökan på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Ansökan: Kontakta studie-och yrkesvägledare på Ölands utbildningscenter. Obligatoriskt vid ansökan.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta inom lantbrukssektorn med mjölkproduktion.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess med viss
  företagsekonomisk förståelse.
 • förmåga att göra rimlighetsbedömningar med avseende på till exempel fodergivor.
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.