Gå till innehåll

Svenska för invandrare (SFI)

{"X":0.2025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

Hitta på sidan

30 olika språk

Eleverna i våra SFI-grupper talar tillsammans cirka 30 olika språk. Bland annat arabiska, engelska, estniska, filipino, fulbe, jola, kurdiska, litauiska, mandarin, mandinka , persiska, polska, ryska, thailändska, wolof och svenska.

Få grundläggande kunskaper i svenska

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags- samhälls och arbetsliv.

Du har möjlighet att kombinera Dina studier i SFI med extra läs och skrivträning, arbete, praktik, validering eller annan utbildning. Efter avslutad kurs där du uppnått kunskapsmålen utfärdas ett betyg. Intyg kan också ges.

Kvällsundervisnings i SFI

Vi erbjuder även kvällsundervisning i SFI, men antalet platser är begränsade.

Ansök till SFI