Gå till innehåll

Grundläggande vuxenutbildning

{"X":0.2025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Den grundläggande vuxenutbildning syftar till att ge dig som vuxen sådana kunskaper och färdigheter som du behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier på gymnasial vuxenutbildning.

Hitta på sidan

Kursstarter för vårterminen 2024

Kurs

Sal

Tid

Datum

Svenska och svenska som andraspråk, nationell delkurs 1

304

08.30

240318

Du är behörig att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Är du yngre krävs att du har slutfört en treårig gymnasial utbildning innan du börjar studera på komvux.

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv för din kurslitteratur. Som studerande på komvux tar du själv ansvaret för dina studier och deltar aktivt i undervisningen. Den lärarledda delen av studietiden är för det mesta mindre än inom ungdomsskolan, vilket gör att studietakten blir relativt hög. Du måste se till att avsätta tid för självstudier. För heltidsstudier krävs 20 gymnasiepoäng per vecka.

I samråd med studie- och yrkesvägledare planeras dina studier så du hamnar på rätt kurs och rätt nivå för att nå målet med dina studier.

Kursutbud

Vi erbjuder följande kurser och nationella delkurser på grundläggande nivå:

KursVerksamhetspoängKurskod
Engelska, nationell delkurs 1100GRNENGA
Engelska, nationell delkurs 2100GRNENGB
Engelska, nationell delkurs 3200GRNENGC
Engelska, nationell delkurs 4200GRNENGD
Matematik, nationell delkurs 1100GRNMATA
Matematik, nationell delkurs 2100GRNMATB
Matematik, nationell delkurs 3200GRNMATC
Matematik, nationell delkurs 4200GRNMATD
Svenska, nationell delkurs 1100GRNSVEA
Svenska, nationell delkurs 2200GRNSVEB
Svenska, nationell delkurs 3200GRNSVEC
Svenska, nationell delkurs 4200GRNSVED
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1100GRNSVAA
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2200GRNSVAB
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3200GRNSVAC
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4200GRNSVAD