Gå till innehåll

Gymnasial vuxenutbildning

{"X":0.0425,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Komvux på gymnasial nivå vänder sig till dig som vill komplettera din gymnasieutbildning, få dina kunskaper och din kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Utbildningen bedrivs i kursform, och det är samma ämnesplaner och kunskapskrav som inom gymnasieskolan.

Hitta på sidan

Kursstarter för vårterminen 2024

Kurs

Sal

Tid

Datum

Svenska och svenska som andraspråk 1

203 ab

08.30

240319

Svenska och svenska som andraspråk 2

302

12.00

240321

Svenska och svenska som andraspråk 3

203 ab

12.00

240319

Engelska 5

304

12.00

240321

Engelska 6

304

08.30

240321

Engelska 7

304

14.00

240321

Du är behörig att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Är du yngre krävs att du har slutfört en treårig gymnasial utbildning innan du börjar studera på komvux.

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv för din kurslitteratur. Som studerande på komvux tar du själv ansvaret för dina studier och deltar aktivt i undervisningen. Den lärarledda delen av studietiden är för det mesta mindre än inom ungdomsskolan, vilket gör att studietakten blir relativt hög. Du måste se till att avsätta tid för självstudier. För heltidsstudier krävs 20 gymnasiepoäng per vecka.

I samråd med studie- och yrkesvägledare planeras dina studier så du hamnar på rätt kurs och rätt nivå för att nå målet med dina studier.

Kursutbud

Kurs

Poäng

Kurskod

Engelska 5

100

ENGENG05

Engelska 6

100

ENGENG06

Matematik 1a

100

MATMAT01a

Matematik 1b

100

MATMAT01b

Matematik 1c

100

MATMAT01c

Matematik 2a

100

MATMAT02a

Matematik 2b

100

MATMAT02b

Matematik 2c

100

MATMAT02c

Svenska 1

100

SVESVE01

Svenska 2

100

SVESVE02

Svenska 3

100

SVESVE03

Svenska som andraspråk 1

100

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2

100

SVASVA02

Svenska som andraspråk 3

100

SVASVA03

Kurserna sträcker sig över en 10-veckors period veckor om inget annat anges. Observera att utbudet kan förändras och att kurser kan komma att ställas in vid för få sökande.

Fler kurser finns att läsa på distans genom NTI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Heltidsstudier innebär att du studerar 400 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 5 poäng per vecka; halvtidsstudier innebär att du studerar 200 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 2,5 poäng per vecka.