Gå till innehåll

Komvux som anpassad utbildning

{"X":0.0,"Y":0.08,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

En utbildning där målet är att vuxna med funktionsvariation eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande, med utgångspunkt i den enskildes behov och förutsättningar. Undervisningen är gratis.

Anpassad utbildning för vuxna följer samma läroplan som gymnasieskolan och vuxenutbildningen, men däremot har anpassad utbildning för vuxna egna kurs- och timplaner. Varje elev har också en individuell studieplan.

Hos oss i Borgholm arbetar lärare och elever aktivt med olika hjälpmedel i undervisningen, både på individ- och gruppnivå. Det finns bland annat tillgång till iPads som specialanpassas efter den enskilda elevens behov, samt SmartBoards.

Kontakta skolans Studie- och yrkesvägledare om du har frågor eller vill ansöka till komvux som anpassad utbildning.

Anna Björklund

Studie- och yrkesvägledare

Carina Nordenmarker

Lärare. Arbetslag SFI.