Gå till innehåll

Komvux som anpassad utbildning

{"X":0.0,"Y":0.08,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

En utbildning där målet är att vuxna med funktionsvariation eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande, med utgångspunkt i den enskildes behov och förutsättningar. Undervisningen är gratis.

Hitta på sidan

Anpassad utbildning för vuxna följer samma läroplan som gymnasieskolan och vuxenutbildningen, men däremot har anpassad utbildning för vuxna egna kurs- och timplaner. Varje elev har också en individuell studieplan.

Hos oss i Borgholm arbetar lärare och elever aktivt med olika hjälpmedel i undervisningen, både på individ- och gruppnivå. Det finns bland annat tillgång till iPads som specialanpassas efter den enskilda elevens behov, samt SmartBoards.

Kontakta skolans Studie- och yrkesvägledare om du har frågor eller vill ansöka till komvux som anpassad utbildning.

Anna Björklund

Studie- och yrkesvägledare

Carina Nordenmarker

Specialpedagog