Gå till innehåll

Barnskötare - elevassistent

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Vår utbildning barnskötare - elevassistent omfattar 1400 poäng och riktar sig till dig som vill arbeta med barn och ungdomar i förskola, skola eller fritidshem. På bara tre terminer blir du utbildad både barnskötare och elevassistent - vilket gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden.

Hitta på sidan

Kursstart: 8:e januari 2024

Som barnskötare arbetar du ofta i förskola där pedagogik, lek och omsorg är en viktig del av jobbet. Som elevassistent är arbete i skolan vanligast, där arbetar du oftast med att hjälpa elever som behöver extra stöd, t.ex. elever med koncentrationsproblem, läs- och skrivsvårigheter eller olika typer av funktionsvariationer.

Utbildningen ger dig en god grund att stå på och syftar till att utveckla den kunskap och kompetens som du behöver för att bli en viktig och trygg del i barn och ungas vardag. Under utbildningen får du kunskaper om barn och ungas utveckling, behov och rättigheter. Du får också kunskaper om olika lärmiljöer, människors olika villkor för lärande och olika pedagogiska teorier som ofta förekommer i förskola och skola. Utbildningen innehåller APL där du med stöd av en handledare får både kunskaper inom yrkesområdet och arbetslivserfarenhet.

 • Utbildningsanordnare: Ölands utbildningscenter
 • Önskvärda förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9
 • Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar själv din litteratur.
 • Finansiering: Utbildningen berättigar till CSN. Mer information och ansökan på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Ansökan: Kontakta studie-och yrkesvägledare på Ölands utbildningscenter. Obligatoriskt vid ansökan.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
 • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
 • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
 • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
 • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.
 • kunskaper för arbete som barnskötare.
 • kunskaper för arbete som elevassistent.