Gå till innehåll

Kök- och restaurangutbildning

{"X":0.1025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Vi erbjuder en kök- och restaurangutbildning med inriktning på kök som vänder sig till dig som är kreativ och vill arbeta inom ett skapande yrke i en bransch med högt tempo och stor variation, där du som utbildad kock är enormt eftertraktad. Utbildningen sträcker sig över tre 20-veckorsperioder, och omfattar 1800 gymnasiepoäng.

Nästa planerade utbildningsstart: augusti 2023

För dig som har annat modersmål än svenska erbjuder vi kök- och restaurangutbildningen som kombinationsutbildning - då studerar du SFI eller Svenska som andraspråk parallellt under hela din yrkesutbildning.

  • Nästa planerade utbildningsstart: augusti 2023
  • Utbildningsanordnare: Ölands utbildningscenter
  • Önskvärda förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9
  • Önskvärda förkunskaper kombinationsutbildning: SFI B
  • Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar själv din litteratur.
  • Finansiering: Utbildningen berättigar till CSN. Mer information och ansökan via www.csn.se
  • Ansökan: Kontakta studie-och yrkesvägledare på Ölands utbildningscenter. Obligatoriskt vid ansökan!

Kök- och restaurangutbildningens elevbistro

Du vet väl att våra studerande på Kök- och restaurangutbildningen driver en egen elevbistro i skolans lokaler på Sandgatan 25 D i Borgholm?